Uzyskaj zwrot prowizji z banku lub parabanku

Nawet 2 000 zł na rękę za każdą spłaconą wcześniej, skonsolidowaną lub przeniesioną do innego banku lub parabanku pożyczkę

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

Uzyskaj zwrot prowizji z banku lub parabanku

Nawet 2 000 zł na rękę za każdą spłaconą wcześniej, skonsolidowaną lub przeniesioną do innego banku lub parabanku pożyczkę

Bezpłatne sprawdzenie sprawy

Oto sytuacje, w których pomożemy Państwu uzyskać zwrot prowizji od pożyczki w banku lub instytucji pozabankowej:

Czym jest prowizja od pożyczki lub kredytu?

 

Biorąc pożyczkę lub kredyt w banku lub parabanku, do jego kosztów nie zaliczają się tylko i wyłącznie odsetki, ale również prowizja. Czym ona jest? Najprościej mówiąc, to dodatkowe obok odsetek wynagrodzenie pożyczkodawcy od udzielonej pożyczki. W jaki sposób? Instytucja dolicza kwotę prowizji do kwoty pożyczki czego skutkiem jest wyższa kwota miesięcznej raty.

Jeżeli spłacili Państwo pożyczkę przed czasem, skonsolidowali ją lub przenieśli do innego banku lub parabanku, to zgodnie ze stanowiskiem rzecznika finansowego i prezesa UOKiK, pożyczkodawca powinien oddać Państwu tę część prowizji, której nie spłacili Państwo w ratach.

Czy w związku z tym, instytucja, w której zaciągnęli Państwo pożyczkę, sam zaproponuje jej zwrot? Oczywiście, że nie! Banki nie chcą dobrowolnie zwracać klientom pieniędzy, dlatego My mamy sposób, aby je dla Państwa odzyskać.


Jak to wygląda w praktyce?

Przykład 1

Przykład 1 Pan Jan w 2015 roku wziął pożyczkę gotówkową w banku X w wysokości 25 000 zł na remont mieszkania. Pożyczkę miał spłacać przez 36 miesięcy czyli 3 lata. W 2016 roku otrzymał niespodziewanie duży spadek w rodzinie dzięki czemu spłacił pożyczkę przed czasem po roku. W momencie kiedy brał pożyczkę bank poinformował go o prowizji za jego uruchomienie w wysokości 40%.

Oznacza to, że z otrzymanego kredytu aż 10 000 zł stanowi prowizja, która rozłożona jest w ratach. Ponieważ pan Jan spłacił pożyczkę przed czasem po 12 miesiącach to należy mu się zwrot prowizji w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu spłaty a więc prawie 6 700 zł!

Jak to policzyliśmy?

Kwota pożyczki: 25 000
Prowizja bankowa: 40% = 10 000
Całkowity okres spłaty: 36 miesięcy
Ilość miesięcy od początku kredytu do momentu jego spłaty: 12
Kwota prowizji w 1 racie kredytu: 277 zł
Ilość miesięcy do końca planowanego okresu spłaty: 24 miesiące

24 x 277 zł = 6648 zł

Kliknij i Uzyskaj bezpłatne sprawdzenie sprawy

Przykład 2

Przykład 2 Pani Marzena miała spore problemy finansowe, w ciągu jednych wakacji zaciągnęła w sumie 3 pożyczki gotówkowe w jednym parabanku kolejno na kwoty 20 000, 15 000 i 12 000 zł, każdy z nich na okres 48 miesięcy. W tamtym czasie parabank oferował prowizję w wysokości 30% za uruchomienie każdego z nich.

Rok później znajoma poleciła pani Marzenie doradcę finansowego, który skonsolidował jej trzy zobowiązania w ramach jednego kredytu w banku oraz wydłużył okres spłaty. Ponieważ pożyczki zostały skonsolidowane po 12 miesiącach pani Marzenie należy się zwrot prowizji w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu spłaty kredytu czyli 36 miesięcy co z wszystkich trzech kredytów daje kolejno 4500, 3375 i 2700 zł!

Jak to działa?

Oto jedyne kroki, jakie muszą Państwo podjąć, aby uzyskać zwrot swoich pieniędzy:


Wszystkimi poszczególnymi działaniami zajmą się doświadczeni w prawie finansowym radcy prawni, którzy wiedzą w jaki sposób rozmawiać z pożyczkodawcami, aby odzyskać Państwa środki. To oni wystąpią w Państwa imieniu na drodze sądowej do tych instytucji o zwrot prowizji, a po wygranej sprawie otrzymają Państwo należne pieniądze.
Kliknij i Uzyskaj Bezpłatne sprawdzenie sprawy

Co zapewniamy?

parallax background

Co o zwrotach prowizji uważają Rzecznik Finansowy i Prezes UOKiK?

Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK z dnia 16 maja 2016 roku konsument, który dokonał wcześniejszej spłaty zobowiązania kredytowego (również w formie konsolidacji lub przeniesienia do innego banku) udzielonego na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) ma prawo do proporcjonalnego zwrotu prowizji.


 
Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK jest jednogłośne – kredytodawca ma obowiązek zwrócić klientowi proporcjonalną część prowizji bankowej. Dlatego mogą być Państwo spokojni - razie sporu, instytucje te będą stać po naszej stronie, a to daje nam pewność wygranej sprawy.
parallax background
 

Formularz kontaktowy


Wpisz poniższe dane. Skontaktujemy się z pomocą w ciągu 24 godzin:


Informacja o administratorze danych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest KANCELARIA OXFORD Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie, pod numerem KRS: 0000761692, NIP: 8133798509, REGON: 382011499, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, e-mail: pomoc@kancelariaoxford.pl. Dane zbierane są w celu analizy Państwa sprawy oraz w celu skontaktowania się z Państwem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania niniejszego celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji celu o którym mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Co się stanie, jeśli nie zdecydują się Państwo na naszą pomoc?

Nie stanie się absolutnie nic, oprócz tego, że zostawią Państwo bankowi swoje pieniądze. Za nie można pojechać na wakacje lub kupić coś ważnego do domu, firmy lub dla rodziny. Jeżeli uważają Państwo, że kilka tysięcy złotych nie przyda Wam się w żaden sposób, to być może nie warto ich odzyskiwać.